FIRMA 
 Oferta wstępna 
 Zakres usług 
 Księgowość 
 Osoby i Firmy współpracujące 
 Nietypowe podpowiedzi 
 Referencje 
  Świadectwo

  Dyplom

  Dyplom

  Druk przelewu

  ZAKRES USŁUG

A) Administrowanie wraz z Księgowością w ramach kwoty za administrowanie możemy z właścicielami prowadzić korespondencję drogą elektroniczną.

B) Obsługa techniczna budynku w tym konserwacja węzłów cieplnych, konserwacja hydrauliczno -elektryczna, konserwacja domofonów, Konserwacja dĽwigów

C) Sprzątanie budynku, sprzątanie wokół budynku, konserwacja zieleni.

D) Rozliczanie inwestorów z wad i stwierdzonych usterek.

E) Prowadzenie windykacji należności bez postępowania sądowego w postępowaniu sądowym współpraca z prawnikiem.

F) Usuwanie śmieci i nieczystości za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm

G) Prowadzenie przeglądów budynków technicznych,, kominiarskich, gazowych

H) Działanie na podstawie pełnomocnictw lub umów na rzecz (administrowanie indywidualnymi lokalami) właścicieli.

I) Zakładanie nowych terenów zielonych aranżowanie nowych zasadzeń , wykonywanie małej architektury terenów zielonych np. skalniaki.

J) Drobne prace w lokalach właścicieli np. malowanie.

K) Prowadzenie recepcji na budynkach mieszkalnych

L) Prowadzenie i wykonawstwo robót remontowo - budowlanych

M) Prowadzenie nadzorów inwestorskich i nadzoru nad prowadzonymi przez Wspólnoty pracami remontowo-budowlanymi.

N) Wykonywanie za pomocą specjalistów ekspertyz budowlanych.

O) Inne uzgodnione z Zarządem Wspólnoty.

  Kontakt
Email: akcent.soltysiak@wp.pl
Telefon: 0512-29-11-25
Adres biura
ulicaKsiążkowa 9C
lokal1015 (domofon 1015)
poczta03-134 Warszawa
tel/fax.022-466-27-30

  Galeria
poprzednie..

Projekt i wykonanie: ONTO